محل تبلیغات شما

حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل


 


هرچند رويکرد کلي جامعه بشري بويژه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول،همواره‌ محدودسازي توسل به جنگ در روابط بين الملل بوده است ليکن حقيقت زنده و موجود در اين عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌هاي روابط بين المللي است و همين امر سبب شده است‌ تا نويسندگان و محققان حقوق بين الملل همچنان به اهميت حقوق جنگ و وم تدوين و توسعه آن‌ همت گمارند.
همين موضوع( يعني تلاش براي قانونمند کردن عمليات جنگي) فلسفه و پايه‌هاي حقوق مخاصمات‌ بين المللي را تشکيل مي‌دهد.
آنچنان که از تاريخچه مصونيت دولتها پديدار است، مصونيت قضايي دولتها با چالشها و تحولات زيادي مواجه شده است.
آلمان در اوخر دسامبر 2008 يک دعواي حقوقي عليه ايتاليا در ديوان بين المللي دادگستري به ثبت رسانيد و مدعي شد که ايتاليا مصونيت قضايي آن را بهطور مکرر در دادگاههاي داخلي خود نقض کرده است.
قضيه آلمان عليه ايتاليا براي ديوان بين المللي دادگستري مجالي فراهم کرد که در رابطه با تعامل ميان حقوق بشر، قاعده آمره و مصونيت دولت، اظهار نظر کند.
در اين پژوهش تلاش شده تا با بررسي نظر و راي ديوان بين المللي دادگستري به اين پرسش پاسخ داده شود که آيا ديوان بين المللي دادگستري در جهت تثبيت حقوق بشر دوستانه بين الملل عرفي در باب مصونيت قضايي دولت‏‌ها گام برداشته يا زمينه را براي ورود استثنايي جديد در اين باب مهيا کرده است؟ هرچند رويکرد کلي جامعه بشري بويژه در سال‌هاي پس از جنگ جهاني اول، همواره محدودسازي توسل به جنگ در روابط بين‌الملل بوده است ليکن حقيقت زنده و موجود در اين عرصه، ادامه استفاده از عنصر زور در کنش‌ها و واکنش‌هاي روابط بين‌المللي است و همين امر سبب شده است تا نويسندگان و محققان حقوق بين‌الملل همچنان به اهميت حقوق جنگ و وم تدوين و توسعه آن همت گمارند.


حقوق بشر دوستاني
با اين هدف که در ايام جنگ و در درون آتش اين پديده خانمانسوز، چه قواعد( و يا حداقل قواعدي) لازم‌الرعايه مي‌باشند تا آسيب‌ها را به حداقل رسانده و ويرانه‌ها را محدود نمايند.
مخاصمات مسلحانه بين‌المللي و مخاصمات مسلحانه غيربين‌المللي هر دو شامل درگيري مسلحانه و کاربرد زور با اهداف سياسي است.
مقاله زير وجوه مشترک و انفکاک در شکل‌گيري را بررسي مي‌نمايد.


منبع : مقاله حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل

ساختارهاي سازمان???? و انواع آن

حقوق بشر دوستانه در عرصه بين الملل

حقوق بشر دوستانه در اسلام

بين ,حقوق ,جنگ ,المللي ,الملل ,مصونيت ,بين الملل ,بين المللي ,ديوان بين ,در اين ,المللي دادگستري ,عرصه، ادامه استفاده

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
Rob امير رضا میز کار ronia64 مُهر بر لب زده سايت دانلود پايان نامه با فرمت ورد word falatbtech Rod ronasitarh کوچ